Emil stopper i Joffi

Emil har gennem de sidste to et halvt år været ansat i en 25% deltidsstilling, hvor han har beriget den nye generation af unge med Ordet og Israels DNA – Tillid til Bibelen, Kærlighed til Israel og Forventning til Jesu genkomst.

Han har været land og rige rundt for at tale i forskellige ungdomsorganisationer, arrangeret sponsorløb på Sommerstævnet og været en vigtig figur i Joffi-arbejdet. Nu har han dog valgt at stoppe af helbredsmæssige årsager.

Tak for indsatsen

Emil siger: "Jeg har virkelig nydt arbejdet i Joffi og stopper ikke med at følge med i det og holde af organisationen. Tak for alt hvad I har givet de sidste par år"

Vi vil derfor hjertelig gerne sige mange tak for et godt samarbejde og alt det gode arbejde Emil har bidraget med. Bestyrelsen ønsker Emil alt det bedste fremover, og glæder sig til fortsat at se ham på konferencer, stævner og lign.