Shalom!

I år var joffikonferencen både flyttet til Jakobskolen i Aarhus og udvidet med en ekstra dag. Temaet var »Shalom«, og det blev en weekend fyldt med israelsk folkedans, hygge og selvfølgelig masser af muligheder for dykke ned i Bibelen. Her kommer nogle få dryp fra tre af deltagerne på konferencen:

Nathalie Kure:

Hvad er grunden til, at du er taget på Joffikonference?
Jeg er taget på Joffikonference, fordi det plejer at være rigtig hyggeligt. Der er mulighed for at møde nogle mennesker, som man ikke lige møder til hverdag, og som jeg har israelsglæde til fælles med. Og så er der god mulighed for at få noget god bibelundervisning, med et israelaspekt, som jeg normalt heller ikke lige får. Det er virkelig hyggeligt.

Hvad synes du om undervisningen og det tema, vi har haft i år?
Vi har haft temaet Shalom i undervisningen og forkyndelsen, og det har virkelig været spændende at gå i dybden med et ord, og hvad det betyder. Det har været med til at åbne op for, hvad den fred betyder for os som kristne, og hvad Gud vil give os, og hvad han ønsker for os. Der har været mange gode aspekter.

Elise Back Nielsen:

Hvad har været det bedste ved at være med på Joffikonferencen?
Jeg synes, det har været fedt at mærke, at vi har et fællesskab, fordi alle har hjerte for Israel. Vi har mange af de samme minder og oplevelser, som vi kan snakke om, fra vores forskellige ophold på Discipelskolen eller som yad va lev’ere. Det har været fedt at mærke fællesskabet, og jeg synes, at folk har været gode til at snakke med hinanden på tværs af hold.

Hvad var det, der fik dig til at komme på Joffikonferencen?
Jeg kender nogen, jeg vidste også ville komme, og som kendte noget til det i forvejen. Jeg har hørt meget om Joffikonferencen fra dem. Men jeg tror også, det er, fordi vi er blevet introduceret godt til Joffi. Lige fra introdag og den første dag på Discipelskolen blev der sagt at »nu er I joffi’ere«, fordi vi skulle afsted. Det har været fedt, og så føler man sig som en del af det.

Mads Dahl Haahr:

Hvorfor er du taget på Joffikonference?
Jeg kom her af flere årsager. Først og fremmest var det, fordi jeg tænkte, at det var længe siden, jeg havde været til noget, hvor jeg kunne få bibelundervisning og forkyndelse. Og så er det fedt at kunne mindes nogle af de ting, vi har været fælles om i Israel.

Hvad har været det bedste ved Joffikonferencen?
Det har været virkelig fedt med bibelundervisningen og det at dykke ned i hvad shalom betyder. Og få nogle indsigter, som jeg kan tage med hjem og drage ind i den bibellæsning, jeg har derhjemme.