Joffis ansatte

Emil og Jesper er begge ansat i en 25% deltidsstilling. Emil har ansvar for Joffi i Vestdanmark, mens Jesper tager sig af Østdanmark.

Ungdomssekretær Emil Brande Bahn Petersen

Navnet er Emil, og jeg er en årgang 1992. Oprindeligt er jeg fra Nordsjælland, fra den rigtige side af skoven, men nu er jeg boende i Aarhus, hvor jeg studerer teologi på Menighedsfakultetet. Jeg var på discipelskolen tilbage i 2013, og det har i meget høj grad givet mod på mere Israel. Jeg brænder for at se en ny generation af unge få bibelen i hånden, se dem få forstand af dem, og se dem få kærlighed til den, og igennem det, se dem få øje for den helt centrale plads Israel har i Guds plan

Ungdomssekretær Jesper Møberg Sundgaard

I 1989 kom jeg til verden. Jeg har den ære at være gift med Alice Møberg Sundgaard. I sommeren 2014 blev jeg ansat som ungdomssekretær i Joffi. Når jeg ikke arbejder i Joffi, arbejder jeg på at færdiggøre min kandidat i teoligi. Mit første møde med Israel var i 2009, da jeg var volontør i Yad va Lev. Siden da har jeg nydt godt af Joffi, og jeg har egentlig bare oplevet en dyb rigdom i min bibellæsning, efter jeg fandt ud af, at Gud har knyttet sig til det jødiske folk. Der er masser af guf, trøst og håb, når vi tør tage de vanskeligetekster frem – i både GT og NT. Så det har jeg gjort og vil blive ved med at gøre!