Joffis ansatte

Ungdomssekretær Jesper Møberg Sundgaard

Jesper er fra 1.3.2018-1.8.2018 ansat 20 t./ugen.

I 1989 kom jeg til verden. Jeg har den ære at være gift med Alice Møberg Sundgaard. I sommeren 2014 blev jeg ansat som ungdomssekretær i Joffi. Når jeg ikke arbejder i Joffi, arbejder jeg på at færdiggøre min kandidat i teologi. Mit første møde med Israel var i 2009, da jeg var volontør i Yad va Lev. Siden da har jeg nydt godt af Joffi, og jeg har egentlig bare oplevet en dyb rigdom i min bibellæsning, efter jeg fandt ud af, at Gud har knyttet sig til det jødiske folk. Der er masser af guf, trøst og håb, når vi tør tage de vanskelige tekster frem – i både GT og NT. Så det har jeg gjort og vil blive ved med at gøre!

Ungdomssekretær Caroline Skovbjerg

Caroline er ansat 10 t./ugen.

Jeg er født i 1993, jeg bor i Aarhus og læser Kristendom, kultur og kommunikation. Jeg havde mit første møde med Israel i sommeren 2012 på en familieferie. Sidenhen har jeg været Yad va Lev volontør i foråret 2014 og har været i Israel så ofte jeg har kunnet komme til det derefter. I Israel oplevede jeg bibelen åbne sig op for mig på en helt ny måde, hvilket styrkede min tro og mit liv med Gud på en helt særlig måde. Det er jeg fortsat blevet mindet om gennem Joffi-arbejdet her i Danmark. Hvis bare flere unge vil få samme oplevelse - hvilken rigdom og velsignelse!