Hvad er Joffi?

Joffi er hebraisk og betyder "skønt" eller "fedt", og så er det samtidig navnet på Ordet og Israels ungdomsarbejde. Joffi er en forening, der arbejder både i Israel og Danmark.       

Joffi ønsker grundlæggende at arbejde med på Ordet og Israels todelte vision om: 1, at den kristne menighed må få Bibelens syn på Israel, og 2, at det jødiske folk må få Bibelens syn på Jesus Messias.

Den todelte vision udmønter sig konkret i vores arbejde i både Danmark og Israel:

Joffi i Danmark

Joffi arrangerer bla. undervisningsdage og stævner i Danmark. Der er Joffikonference i sidste weekend i januar i Aarhus og ikke mindst Joffisommerstævne i den første weekend i juli. 

Joffi Danmark har også et spændende lokalarbejde, der kaldes Joffinetværk. Der er Joffinetværk i både København og Aarhus.

De to teams bag Joffinetværk afholder ligeledes arrangementer i ungdomskredse, kirker, efterskoler mm. Disse arrangementer indeholder typisk god mad, bibelundervisning og masser af Israel-stemning. Er du interesseret i et besøg, kan du se kontaktoplysninger under fanen Joffinetværk.

Er du under 30 år, og ønsker du at blive medlem af Joffi - se mere under "Bliv medlem"

Arbejdet i Danmark ledes af Joffi Danmarks bestyrelse.

Joffi i Israel

I Jerusalem ligger Joffihuset, der til daglig huser Ordet og Israels YadvaLev-vonlontører. Huset er åbent for andre unge danskere, der opholder sig i Israel, når der på ugentlig basis afholdes Joffiaftener, som byder på lovsang, foredrag eller bibelundervisning. Derudover bydes der også velkommen til sabbatsmåltid en gang om måneden.

Ordet og Israels ansatte, der er tilknytter Joffihuset, arranger jævnligt ture rundt i Israel, til steder turister normalt ikke ser. Her er det også muligt at tilmelde sig.

Hver sommer arrangerer Joffi en 14 dages minibibelskole for unge danskere. Det er to uger, som er rige på oplevelser, god undervisning og et opbyggende kristent fællesskab.

Du kan læse mere under Minibibelskole