Bliv medlem af Joffi og Ordet & Israel

For alle under 30 år gælder medlemskabet både Joffi og Ordet og Israel.
For alle fra og med 30 år gælder medlemskabet Ordet og Israel.

Alle medlemmer får bladet ’Ordet & Israel’ gratis tilsendt (ægtepar dog kun én eksemplar).

Kontingent:

Under 30 år: 150 kr.
Fra og med 30 år: 350 kr.
Ægtepar (begge over 30): 450 kr. (kun ét eks. af bladet)

Kontingent bliver forhåndsopkrævet via NETS i december måned.
Medlemskabet gælder fra indeværende år.

Brug nedenstående medlemsblanket, som håndteres sikkert.

Tilslutning til formål og grundlag