Yad va Lev – Foråret 2017

Depositum til Efterårsholdet 2018:
kr.2000 22.august - 17.december

2.000,00 kr.