Galilee Extended

Niels Nygaard

Israel rummer så mange spændende steder, at man på ét discipelskoleophold, ét minibibelskoleophold eller på én ferie, umuligt kan nå, at se det hele. Derfor bliver mange bare nødt til at komme tilbage igen, igen og igen, for at få det hele med. For tro mig - der er stadig steder i Israel, som du ikke har besøgt og ting, du ikke har set - eller pointer i Bibelen, som du ikke har opdaget endnu...

 

Med denne artikel håber jeg, at kunne give dig inspiration til ét af stederne du skal besøge på din næste tur til Israel.

Givat Hamoreh

Moreh-højen, der oversat muligvis betyder noget i retning af; “højen der kan ses langt væk fra”, ligger umiddelbart øst for Afula på Jizreel-sletten.

 

Højens top er ca. 515 meter over havets overflade og på toppen “troner” idag et udsigtstårn ejet af naturfonden KKL - Keren Keyemeth LeIsrael. Tårnet er for det meste åbent i dagtimerne - dog primært om sommeren, hvor der ofte er KKL ansatte “udstationeret” i tårnet for at observere for skovbrande i området.

 

Tårnet giver, i kombination med højens udformning og placering, en fantastisk 360 graders panoramudsigt over det meste af Jizreelsletten samt det omgivende landskab. Fra tårnet kan der ses utallige kendte bibelske steder, hvilket gør udsigtsstedet særdeles interessant i bibelsk perspektiv.

Turen dertil

En af de gode ting ved stedet - som for nogle nok vil opfattes som det værste ved stedet - er, at det umiddelbart kan være meget svært at finde. Læg dertil, at der ikke kan kører en turistbus helt til toppen. Tilsammen betyder dette, at man slipper for de store flokke af turister, som flyver fra sted til sted, ind og ud af busserne… fantastisk! Stedet kan fint tilgåes med alm. personbil eller minibus. Gør man sig lidt umage og finder stedet, er udsigten fra toppen af Moreh-højen helt sikkert turen værd og man vil glæde sig over succesen med at kunne finde vej i mange dage herefter!

 

Kommer man fra Afula og kører på hovedvej 65 mod Tabor, så drejer man til højre i første store lyskryds i selve byen Givat Hamoreh - få km øst for Afula. Herfra følger man vejen op ad bjerget mod den arabiske landsby, Dahi, ca. 3 km. I landsbyen følges vejen videre op gennem byen mod øst - og når man tror, at man ikke kan kører længere gennem byen, så starter der en grusvej der fortsætter op ad bjerget gennem skoven Givat Ha’Moreh Forest som drives af KKL. Grusvejen slår et sving til højre og bliver til en smal asfaltvej der fortsætter mod toppen ca. 0,5 km.  

Bibelsk udsigtspunkt

Morehhøjen er formodentlig nævnt flere gange i Bibelen men ét af de tydeligste

steder er Dommerbogen 7,1, hvor vi læser beretningen om Gideons sejr over Midjanitterne. Her står følgende: “Næste morgen slog Gideon lejr ved Harod-kilden sammen med alle de folk, han havde hos sig; Midjanitternes lejr lå længere mod nord, ved Moreh-højen nede på sletten.”

 

Umiddelbart syd-sydøst for Moreh-højen har vi altså Harod-kilden, som udspringer for foden af Gilboas bjerg. Gilboas bjerg er særlig kendt som stedet, hvor kong Saul og hans søn, Jonatan, blev dræbt under krigen mod Filistrene, som vi læser om i 1. Samuelsbog, 28,4.

Ser man længere mod syd-øst, ser man her den historisk vigtige by, Beit She’an, beliggende på kanten af Jordandalen.

Mod øst er der udsigt til Kibbutz Ein Dor (1. Sam. 28, jf. historien om Kong Saul).

Mod nord-øst er der udsigt mod Taborbjerget (Dommerbogen 4, jf. Debora og Barak).

Mod nord er der udsigt til Nazareth på “bakkerne” og Libanons sydlige bjergland i horisonten.

Mod nord-vest ses Haifa for enden af Karmelbjergkæden (læs fx. 1. Kongebog 18 om Elias’ opgør med Baal-profeterne med Karmel bjerget).

Umiddelbart vest for Morehhøjen ses Jizreelsletten, der går over mod Karmel bjerget. På Jizreelsletten ses én af de vigtigste byer i nutidens Israel, Afula - og syd for denne ses resterne efter én af de vigtigste byer i oldtidens Israel - nemlig Megiddo (se evt. 1. Kong, 9,15, hvor Megiddo nævnes som én af kong Salomons byer, som han genopbyggede).

Ser man syd på fra Morehhøjen ses resterne af den gamle kongeby under kong Akab, Jizreel (læs evt. 1. Kong. 18, 45-46), og i baggrunden ses det nordlige af Samarias bjergland.

Gud har besøgt sit folk

Et par af de mest interessante steder nær Morehhøjen, er for mig at se “lige for næsen af én”, når man står og kigger ud over landskabet fra toppen af Morehhøjen. På vestsiden af Morehhøjen ligger idag den arabiske by “Sulam”. I bibelsk kontekst er dette byen “Shunem”, som vi læser om i 2. Kongebog 4, 8-38, hvor profeten Elisa besøger en velstående kvinde og opvækker hendes søn fra de døde.

 

Hvis vi så vender os 180 grader om fra toppen af Morehhøjen - og istedet kigger mod øst, så ligger byen “Nain” nede ad Morehhøjen på østsiden. Nain læser vi om i Lukasevangeliet 7,11-17. Jesus kommer til byen med sine disciple, og ser en stor skare komme gående med en død dreng. Jesus ynkedes, da han ser den døde drengs mor, og han opvækker drengen fra de døde på stedet.

 

Selvom der nok er gået mere end 800 år mellem Elisa’s dødeopvækkelse i nabobyen Shunem - og Jesu dødeopvækkelse i Nain, så har folk i byen uden tvivl kendt til Elisa’ mirakel, som altså var sket få km fra Nain. Måske også netop derfor siger folk ifølge Lukas følgende, efter Jesu mirakel: “En stor profet er fremstået iblandt os og Gud har besøgt sit folk…”

 

Folket kendte til miraklet, som den store profet Elisa havde begået i nabobyen Shunem, hvor han engang var på besøg. Nu var det samme sket i Nain, - en død var blevet vakt til live af en stor profet - og selveste Gud besøgte sit folk.

 

God tur til Morehhøjen!